ПРЕС ЦЕНТАР

Разрешување на Васко Белески и Роберт Милески

Соопштение Во состав на основачите на Македонскиот Национален Совет на ден 17.04.2019 година во Берлин се одржа вонреден состанок на кои се разгледаа и дебатираа случувањата по вториот работен состанок од Базел на 6-7 април […]